Flexpertise rollen

Flexpertise Rollen EduCall

Organisatie ontwikkelaar/

Procesbegeleider

– Op strategisch en tactisch niveau meedenken over ontwikkeling van medewerkers in de
meest brede zin via het slimmer organiseren van Leren en Ontwikkelen .
– Waardecreatie HRD afdeling
– Visieontwikkeling t.a.v. (online) leren en ontwikkelen

Onderwijskundige

– Inventariseren van leer- en ontwikkelbehoeften en deze vertalen in moderne leer- en ontwikkeloplossingen, met o.a. inzet van  leertechnologie. Daarbij ook rekening houdend met de organisatiedoelstellingen en persoonlijke behoeften- Beantwoorden van individuele opleidingsvragen.
– Didactische ondersteuning bij blended leerpogramma’s

Adviseur van Leertechnologische oplossingen

L(C)MS/Online Leren

– Ondersteuning bieden bij keuze en aanschaf LMS/Leerplatform/E-learning/Social learning- Inbrengen kennis rondom inrichten en organiseren van online leerprocessen
– Onafhankelijk advies geven bij aanschaf van systemen
– Benchmark/Best Practises onderzoek verrichten
– Actuele informatie over leveranciers verzamelen en in kaart brengen
– Implementatietraject begeleiden

Projectleider

– Leer- en ontwikkelprojecten aansturen.
– Implementatie van DLO.
– Verandertrajecten vanuit de business en HRD
– SPP
– Mobiliteit

Communicatiedeskundige

– Communicatieplannen ontwerpen bij bv enthousiasmeren van toepassing online leren of inzet LMS
– Trainingen op het gebied van Zakelijk Schrijven/Sollicitaties
– Promotie ondersteuning
– Communiceren via internet

E-learning ontwerper/blended leervormen

– Ontwerpen van (Talent) Leerprogramma’s
– Schrijven van e-learning programma’s
– Maken van video’s

Online Leren specialist/

Social media

– Specifieke kennis inbrengen die gewenst is voor de HRD professional en voor medewerkers om slimmer en efficiënter kennis te delen, te leren en te ontwikkelen bv via social media

Trainer/Workshop begeleider

Coach/Loopbaanbegeleider

– Begeleiding van workshops op het gebied communicatievaardigheden, sociale vaardigheden.
– Initiëren en uitvoeren van POP workshops
– Leiderschapstrainingen en coaching mbv testen

Twaalf Competenties HR manager

Creativiteit Professionele deskundigheid
Adviesvaardigheid Leidinggevende vaardigheid
Strategische denkvermogen Politieke vaardigheid
Pro-activiteit Communicatieve vaardigheid
Netwerkgerichtheid Conceptuele vaardigheid
Samenwerken in co-creatie Integriteit

Welke functies hebben wij ook in binnen 10+?

  • gedragsdeskundigen die een leeromgeving vormgeven met ingebouwde belonings- en motivatiemodellen;
  • gebruikers-ervaring deskundigen die applicaties ontwerpen waarmee het mogelijk wordt om medewerkers zowel in de rol van leverancier als afnemer van kennis en kunde een actieve bijdrage te laten leveren aan lerende organisaties