Hans van Dijk

Hans van Dijk is een ervaren projectleider met een pragmatische,
doelgerichte instelling.

De laatste jaren heeft Hans zich gericht op de business-implementaties van
ICT toepassingen en de voorbereidingen daarvan.  Belangrijkste
aandachtsgebieden hierbij zijn verandermanagement, herinrichten van
processen en strategisch-HRM.
Hans is een people-manager en werkt graag samen met kleine teams hij heeft
een coachende stijl van leidinggeven; hierbij werkt hij op basis van
vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van de teamleden.

Dankzij zijn ICT-achtergrond,  project ervaring en kennis van de business en
beleidsprocessen kan Hans de brug slaan tussen de business en de
ICT-organisaties. Zijn  projectaanpak is gebaseerd op Prince2, hierbij
hanteert hij de werkwijze en hulpmiddelen uit deze methodiek pragmatisch en
passend bij de doelorganisatie.

Hans heeft zich gespecialiseerd op het snijvlak van ICT en HRM. Hij heeft
bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie HRM ESS/MSS ingevoerd.  Hans
is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
kwartiermaker strategische personeelsplanning geweest voor de Rijksoverheid.
Hans is business projectleider strategische personeelsplanning voor de
Rechtspraak.