Math de Vaan

Math de Vaan is organisatiesocioloog en lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Voorts is hij als gastdocent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Aan deze universiteit voerde hij promotieonderzoek uit naar de functie van de informele organisatie. In 2013 verdedigde hij zijn dissertatie over de politieke dimensie in arbeidsorganisaties (het spel achter de schermen).

Math de Vaan werkte eerder als docent, onderzoeker, redacteur en woordvoerder, en in verschillende leidinggevende posities bij onder meer de Consumentenbond en Radio Nederland Wereldomroep.

Hij werkt nu vanuit zijn eigen organisatieadviespraktijk. Opdrachten spelen zich altijd af in de context van weerbarstige managementvraagstukken en situaties van organisatieverandering. Het specialisme van Math de Vaan is het begeleiden van management teams en teams van professionals naar grotere effectiviteit. Zijn werkmethodiek is gestoeld op het concept van de lerende organisatie. Opdrachtgevers in de private sector zijn onder meer Royal Wessanen, Scania, Robert Half International en de Etam Groep. In de (semi)publieke werkt hij voor ministeries, provincies, gemeenten en organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Dopingautoriteit.

Binnen Intec Learning is Math de Vaan specialist in organisatieontwikkeling. Hij kijkt vanuit het culturele perspectief naar leren en ontwikkelen. Met de toevoeging van de expertises van de collega-Intec- specialisten op het gebied van onder meer ICT, implementatiekunde, didactiek en onderwijskunde, kan het concept van de lerende organisatie in zijn volle omvang worden toegepast.

Math de Vaan is een kritisch analyticus, een uitstekend luisteraar en een verbinder met sterke communicatieve vaardigheden. Hij is op alle niveaus in de organisatie in staat is vertrouwen te geven en in vertrouwen genomen te worden.